Mirësevini në Albanian Courier

Albanian Courier sh.p.k., me NUIS K31511058A, është krijuar në vitin 2002 dhe është e licensuar nga Ministria e Transportit për ushtrimin e aktivitetit në Shërbimin Postar me nr: 3710063.

Aktualisht, Albania Courier (AC) është shoqëria më e madhe private me kapital tërësisht shqiptar në sektorin CEP (courier, express, parcel services/ shërbime korier, ekspres dhe pakove) me eksperiencë të suksesshme 16 vjeçare në tregun shqiptar.

Get Adobe Flash player