Gjatësia   cm
Gjerësia  cm
Lartësia  cm
Rezultati  kg