Shërbimi Postar Ekspres Kombëtar AC

Me një procedurë të shpejtë edhe të sigurt, Dokumenta dhe Pako, merren në dorëzim dhe shpërndahen në çdo adresë brenda ose jashtë qytetit nga korrierët AC.

  • Shërbimi Postar Ekspress “AC Door-to-Door”, mundëson marrjen, dërgimin dhe dorëzimin e letrave edhe dokumentave nga vendodhja e dëguesit në vendodhjen e marrësit.
  • Shërbimi Postar Ekspress “AC Door-to-Point”, mundëson marrjen, dërgimin dhe dorëzimin e letrave edhe dokumentave nga vendodhja e dëguesit në në pikën më të afërt të Union Net të marrësit.
  • Shërbimi Postar Ekspress “AC Point-to-Point”, mundëson pranimin në një nga pikat Union Net më të afërta të dërguesit (ku ofrohet Shërbimi AC ekspres) në pikën më të afërt të Union Net të marrësit.
  • Shërbimi Postar Ekspress “AC Point-to-Door”, mundëson pranimin në një nga pikat Union Net më të afërta të dërguesit (ku ofrohet Shërbimi AC ekspres) në në vendodhjen e marrësit.

Brenda qytetit: Kohëzgjatja e procesit: brenda ditës së punës
Ndërmjet qyteteve: Kohëzgjatja e procesit: 12-24 orë.