Shërbimet Doganore

AC ka Agjencitë e saj Doganore në Tiranë; Rinas; Durrës dhe Kakavijë.

AC bashkëpunon me partnerët në rrethe për kryerjen e veprimeve doganore në të gjitha pikat kufitare të Republikës së Shqipërisë.

AC ofron zgjedhje të larmishme të shërbimeve standarte dhe të atyre suplementare. Këtu përfshihen:

 1. Zhdoganim Importi dhe Eksporti.
 2. Zhdoganim i dërgesave me vlerë të lartë.
 3. Autorizim paraprak.
 4. Përgatitje e dokumentave doganore.
 5. Zhdoganim i mallrave me më tepër se një bis (me shumë artikuj).
 6. Magazinim doganor.
 7. Kalim i dokumentacionit tek një agjensi tjetër doganore.
 8. Modifikim pas-doganor.
 9. Këshilla mbi tarifat doganore.
 10. Këshilla mbi klasifikimin e përmbajtjes.
 11. Shërbime tranzit.
 12. Shërbim për Pagesat Doganore (email).

email: dogana@albaniancourier.al