www.albaniancourier.al

Zyrat Qendrore

Adresa: Rr. Durrësit, Tiranë, Shqipëri.

Tel: +355 42410720 / 42410721 / 42410722 / 42410723

Fax: +355 4 2410723

Cel: +355 66 40 00660; +355 67 20 00660; +355 68 40 00660; +355 69 40 00660

e-mail: albanian.courier@albaniancourier.al

e-mail: info@albaniancourier.al

Qendra e Shërbimit me Klientin për dërgesat Ndërkombëtare & Kombëtare

Për pyetje lidhur me dërgesa ndërkombëtare dhe dërgesa kombëtare me origjinë nga Shqipëria si edhe dërgesa importi drejt Shqipërisë mund të kontaktoni:
Telefon: +355 42410720 / 42410721 / 42410722 / 42410723

* indicates required field

GABIM: si-contact-form.php plugin thot GD image suppport nuk u gjënd në PHP!

Kontaktoni web hostin tuaj edhe kërkojini nëse GD image support është i aktivizuar apo jo.

GABIM: si-contact-form.php plugin thotë që funksioni imagepng nuk është i aktivizuar.

Kontaktoni web hostin tuaj edhe pyeteni nëse funksioni imagepng është i aktivizuar për PHP apo jo.