SHËRBIMI POSTAR EKSPRES KOMBËTAR ACK

  • Me një procedurë të shpejtë edhe të sigurt, korierët ACK marrin në dorëzim dhe shpërndajnë Dokumenta dhe Pako, në çdo adresë brenda ose jashtë qytetit.
  • Shërbimi Postar Ekspress “ACK Door-to-Door”, mundëson marrjen, dërgimin dhe dorëzimin e letrave edhe dokumentave nga vendodhja e dërguesit në vendodhjen e marrësit.
  • Shërbimi Postar Ekspress “ACK Door-to-Point”, mundëson marrjen, dërgimin dhe dorëzimin e letrave edhe dokumentave nga vendodhja e dëguesit në në pikën më të afërt të ACK të marrësit.
  • Shërbimi Postar Ekspress “ACK Point-to-Point”, mundëson pranimin në një nga pikat ACK më të afërta të dërguesit (ku ofrohet Shërbimi ACK ekspres) në pikën më të afërt të ACK të marrësit.
  • Shërbimi Postar Ekspress “ACK Point-to-Door”, mundëson pranimin në një nga pikat ACK më të afërta të dërguesit (ku ofrohet Shërbimi ACK ekspres) në në vendodhjen e marrësit.
  • Brenda qytetit: Kohëzgjatja e procesit: brenda ditës së punës
  • Ndërmjet qyteteve: Kohëzgjatja e procesit: 12-24 orë.