SHËRBIMET POSTARE TË VEÇANTA

  • Postë për legalizim dokumentash
  • Postë për shpërndarje pasaportash nga Ambasada.
  • Postë Speciale për aplikimet për vizë në Ambasadën Kanadeze (për më shumë info shkarko proceduren në www.albaniancourier.al)