SHËRBIMI POSTAR EKSPRES NDËRKOMBËTAR ACK

  • ACK  është shoqëri partnere në shërbimet ndërkombëtare me kompanine  Albanian Courier Shpk .
  • ACK ofron Shërbim Postar Ekspres Ndërkombëtar në 220 vende të botës për 24-48 orë.
  • Shërbim Postar Ekonomik (low cost) me Shqiperine dhe Greqinë per 24- 48 orë.
  • Importe brenda Evropës për 48 orë dhe në vende të tjera brenda 72 orëve.
  • Shërbim Postar Ekonomik (low cost) me Greqinë brenda 48 orëve.