STRATEGJIA ACK E MBËSHTETET SUKSESIN NË:

 • Vetëdijen, Përgjegjshmërinë, Korrektesën kolektive,
 • Stafi i specializuar dhe numrin e konsiderueshëm.
 • Rrjetin e plotë edhe efikas, të shtrirë gjeografikisht në të gjithë vendin, fuqizuar nga rrjeti UnionNet dhe të mbështetur nga teknikë dhe teknologji e kohës, (Plotësi në mjeteve e transportit si në numër ashtu edhe në llojshmëri, platformën e saj softwar-ike, komunikimin e pandërprerë me të gjitha mjetet e kanalet).
 • Realizimin e plotë, të shpejtë, të garantuar dhe dokumentuar të çdo shërbimi që nga marrja e porosisë e deri tek dorëzimi. (Për çdo dorëzim sigurohet: Prova e Marrjes në Dorëzim me të gjithë elementet dokuemntues të dorëzimit dhe Sistem arshivimi i automatizuar).

KLIENTË TË ACK:

Banka, kompani telefonike, institucione, përfaqësi diplomatike dhe organizata ndërkombëtare, biznese, etj.

KOMUNIKIMI ME KLIENTIN DHE DETAJE NE OFRIMIN E SHERBIMIT

 • Komunikim i pandërprerë dhe Shërbim i shpejtë:
 1. Të gjitha Pikat janë pajisura me mjetet e duhura (përfshi dhe ato transportuese) të gatshme për ofrimin e shërbimit. Falë programit softwer-ik ACK i instaluar në të gjithë rrjetin ACK, klienti mund të kontrollojë dhe të informohet për vendodhjen, etj të shërbimit të porositur.
 2. me telefon; celular dhe nëpërmjet postës elektronike të publikuar në web-in e ACK.
 3. objektivi kohor për tërheqjen e dërgesave nga korierrët tanë në vendodhjen tuaj është 35 min. nga koha e njoftimit.
 • Stafi dhe Mjetet e Transportit
 1. ­ACK ka në pronësi një flotë me automjete në gatishmëri të identifikueshme me markën e ACK si dhe të pajisura me kamera sigurie, sistem GPS.
 2. Staf i specializuar dhe i gatshëm për shërbim.­
 • Shtrirja Gjeografike e ACK në Shqipëri
 1. Ambientet qendrore (Zyra, Magazinë, Parku, etj) të ACK ndodhen në Prishtinë.
 2. ACK ofron shërbimin e saj në Prishtinë dhe të gjitha qytetet e tjera, duke arritur mbulim të plotë territorial të vendit.
 • Të përmbledhura Standartet e Logjistikes së ACK:
 1. Rrjeti ACK ,
 2. Web page Albanian Courier Kosova,
 3. Programi database ACK të instaluar në të gjitha Pikat ACK,
 4. Formular ACK me bar code të paraprintuar,
 5. Zarfa dhe Qese plastike ACK,
 6. Mjetet e tranportit ACK të pajisuar me GPS,
 7. Zyra dhe mjetet e e transportit të pajisura me kamera sigurie,
 8. Kuti plastike me rripa sigurimi për të siguruar integritetin gjatë transportit,
 9. Staf i trajnuar dhe në gatishmëri,
 10. Kujdesi ndaj klientit,
 11. Arshivimi i të dhënave për 2 vjet.