SHËRBIME DOGANORE

ACK bashkëpunon me partnerët në rrethe për kryerjen e veprimeve doganore në të gjitha pikat kufitare të Republikës së Kosoves.

ACK ofron zgjedhje të larmishme të shërbimeve standarte dhe të atyre suplementare. Këtu përfshihen:

 • Zhdoganim Importi dhe Eksporti.Zhdoganim i dërgesave me vlerë të lartë.
 • Autorizim paraprak.
 • Përgatitje e dokumentave doganore.
 • Zhdoganim i mallrave me më tepër se një bis (me shumë artikuj).
 • Magazinim doganor.
 • Kalim i dokumentacionit tek një agjensi tjetër doganore.
 • Modifikim pas-doganor.
 • Këshilla mbi tarifat doganore.
 • Këshilla mbi klasifikimin e përmbajtjes.
 • Shërbime tranzit.
 • Shërbim për Pagesat Doganore (email).

e-mail: [email protected]