Shërbimet

ACK garanton kryerjen e të gjitha shërbimet CEP (courier, express, parcel services/ Shërbime korier, ekspres dhe pakove). Shërbimet kryesore janë

  • SHËRBIMI POSTAR EKSPRES KOMBËTAR ACK
  • SHËRBIMI POSTAR EKSPRES NDËRKOMBËTAR ACK
  • SHËRBIMI SPECIAL POSTAR EKSPRES PER BLERJE-SHITJE NE INTERNET ACK
  • SHËRBIME TRANSPORTIT EKSPRES ACK
  • SHËRBIME POSTARE TË VEÇANTA
  • SHËRBIME POSTARE TË LIDHURA ME PAGESA
  • SHËRBIME DOGANORE
  • SHËRBIME TË TJERA