SHËRBIME TRANSPORTI EKSPRES ACK

ACK ofron Transport Ekspres të Drejtpërdrejtë dhe Grupazh për të gjitha destinacionet brenda vendit. Edhe ky shërbim është një zgjidhje ekonomike dhe efikase për të gjithë subjektet apo individët, si për transportin edhe për shpërndarjen e mallrave, pajisjeve, orendive në të gjitha destinacionet brenda Shqipërisë, etj.