Pesha Volumetrike

Çmimet janë të bazuara në peshën e përgjithshme aktuale ose në peshën e përgjithshme dimensionale të të gjitha pakove të një dërgese e cila është më e madhe. Ne kemi të drejtën të zbatojmë këto rregulla në përputhje me standartet e industrisë së ngarkesave të ajrit.
Si mund të llogarisim Peshën Dimesionale?

Forumla L x GJ x GJ = Pesha Dimesionale
L  Lartesia në cm
Gj Gjeresia në cm
Gj Gjatesia në cm
Për të llogaritur peshën volumetrike përdorni llogaritësin e mëposhtëm: