Rreth Nesh

STRATEGJIA ACK E MBËSHTETET SUKSESIN NË:
· Vetëdijen, Përgjegjshmërinë, Korrektesën kolektive,
· Stafi i specializuar dhe numrin e konsiderueshëm.
· Rrjetin e plotë edhe efikas, të shtrirë gjeografikisht në të gjithë vendin dhe të mbështetur nga teknikë dhe teknologji e kohës, (Plotësi në mjetet e transportit si në numër ashtu edhe në llojshmëri, platformën e saj softwar-ike, komunikimin e pandërprerë me të gjitha mjetet e kanalet).
· Realizimin e plotë, të shpejtë, të garantuar dhe dokumentuar të çdo shërbimi që nga marrja e porosisë e deri tek dorëzimi. (Për çdo dorëzim sigurohet: Prova e Marrjes në Dorëzim me të gjithë elementet dokuemntues të dorëzimit dhe Sistem arshivimi i automatizuar)
KLIENTË TË ACK:
Banka, kompani telefonike, institucione, perfaqesi diplomatike dhe organizata nderkombetare, biznese, etj.
KOMUNIKIMI ME KLIENTIN DHE DETAJE NE OFRIMIN E SHERBIMIT
· Komunikim i pandërprerë dhe Shërbim i shpejtë:
• Të gjitha Pikat janë pajisura me mjetet e duhura (përfshi dhe ato transportuese) të gatshme për ofrimin e shërbimit. Falë programit softwer-ik ACK i instaluar në të gjithë rrjetin ACK, klienti mund të kontrollojë dhe të informohet për vendodhjen, etj të shërbimit të porositur.
• me telefon; celular dhe nëpërmjet postës elektronike të publikuar në web-in e ACK.
• objektivi kohor për tërheqjen e dërgesave nga korierrët tanë në vendodhjen tuaj është 35 min. nga koha e njoftimit.
· Stafi dhe Mjetet e Transportit
• ­ACK ka në pronësi një flotë me automjete në gatishmëri të identifikueshme me markën e ACK si dhe të pajisura me kamera sigurie, sistem GPS.
• Staf i specializuar dhe i gatshëm për shërbim.­
• Ambientet qendrore (Zyra, Magazinë, Parku, etj) të ACK ndodhen në Prishtinë.
ACK ofron shërbimin e saj në Prishtinë dhe të gjitha Qytetet e tjera, duke arritur mbulim të plotë territorial të vendit.
· Të përmbledhura Standartet e Logjistikes së AC:
• Rrjeti ACK,
• Web page Albanian Courier Kosova,
• Programi database ACK të instaluar në të gjitha Pikat ACK,
• Formular ACK me bar code të paraprintuar,
• Zarfa dhe Qese plastike ACK,
• Mjetet e tranportit ACK të pajisuar me GPS,
• Zyra dhe mjetet e e transportit të pajisura me kamera sigurie,
• Kuti plastike me rripa sigurimi për të siguruar integritetin gjatë transportit,
• Staf i trajnuar dhe në gatishmëri,
• Kujdesi ndaj klientit,

• Arshivimi i të dhënave për 2 vjet.